Maand van de Basisvaardigheden

Dit jaar begint de Week van lezen en schrijven op de internationale dag van de Alfabetisering: donderdag 8 september. We vragen tijdens deze maand week (8 t/m 31 september) extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland.

Lezen, schrijven en/of rekenen is voor 2,5 miljoen volwassenen in Nederland niet vanzelfsprekend.

Vaak verbergen zij uit schaamte dat ze niet goed kunnen lezen, schrijven of rekenen. Het gaat niet alleen om ouderen, maar ook om jongeren die met een taalachterstand van school gaan. De groep wordt steeds groter. Je merkt bijvoorbeeld door coronacrisis dat veel mensen digitale vaardigheden missen en daardoor niet altijd goed meekomen in de maatschappij. Het doel van de Week van Lezen en Schrijven is om de maatschappij bewuster te maken van dit probleem.

Activiteiten
We nodigen je graag uit om de Bibliotheek Heusden bezoeken en deel te nemen aan onze speciale taalactiviteiten die we samen met het Taalhuis Midden-Brabant.

Het Taalhuis komt naar je toe

Als lezen, rekenen en alle digitale middelen in het dagelijkse leven een probleem vormen, is het lastig om je staande te houden in deze snelle wereld. Daarom komt het Taalhuis Heusden met deze bus speciaal naar de markt op 22 september om aandacht te vragen voor mensen die hulp nodig hebben bij taal, rekenen en digitaal. Ben je, of ken je iemand die hulp nodig heeft? Loop dan eens binnen in de bus.

Meer info

Praathuis

Oefenen met Nederlands spreken en begrijpen.

Naar het Praathuis

Taalgids

Op zoek naar aanbod op gebied van taal, rekenen en digitaal

Naar de Taalgids

Leerpunt

Lessen om Nederlands te leren en lessen om je rekenen te verbeteren.

Naar het Leerpunt

Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

Hulp bij contact maken met de digitale overheid (oa DigiD)

Naar het IDO

Spreekuur Geldzaken & Formulieren

Hulp bij geld, formulieren, Kredietbank

Naar het geldzaken spreekuur

Digicafé

Hulp bij computer / telefoon / tablets, e-readers

Naar het Digicafé

Klik & Tik cursussen

In kleine stapjes oefenen met de computer

Hulp krijg je in het Digicafé

Professionals dragen blauwe bandjes

Professionals in de frontoffice dragen in de maand september een blauw bandje. Hiermee geven ze aan dat ze in gesprek kunnen gaan wanneer jij iemand kent of zelf iemand bent die moeite heeft met taal, rekenen en/of digitaal. De volgende instellingen doen mee: Gemeente Heusden, Bijeen Heusden, Bibliotheek Heusden, Scala, Woonveste en Vincentius

Nooit te oud om te leren......

Voorlezen kan je leren!