De Bibliotheek Heusden

De Bibliotheek

De Bibliotheek Heusden is een van de vele openbare bibliotheken van Noord-Brabant. Wij bedienen een werkgebied van ruim 45.000 inwoners in de gemeente Heusden. Hier zijn 3 locaties waar een bibliotheekvoorziening wordt geboden (Drunen, Oudheusden, Vlijmen).

U kunt bij ons terecht voor boeken, tijdschrifen en films. Maar ook als het gaat om educatie en recreatie heeft Bibliotheek Heusden veel te bieden. Denk aan cursussen, lezingen en tal van andere inspirerende activiteiten.

Drie vestigingen

Bibliotheek Heusden heeft drie volwaardige bibliotheekvoorzieningen in de kernen Drunen, Heusden en Vlijmen. Maar een belangrijk deel van de organisatie bevindt zich achter de schermen, er wordt service verleend voor voorschoolse activiteiten, samenwerkingsprojecten opzet voor het basisonderwijs en voor culturele educatie.

Doelstelling

Samen leven gaat beter en plezieriger als iedereen meedoet en zich betrokken voelt. De Bibliotheek Heusden ziet het als haar opdracht om mensen te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en talenten.

Bibliotheek Heusden is een laagdrempelig en betrouwbaar informatie- en ontmoetingspunt. Samen met de inwoners en partners is de Bibliotheek Heusden dé organisatie om het verschil te maken. Plezier in lezen staat voorop, maar ook het vergroten van (digitale) taalvaardigheden, brede algemene ontwikkeling en mediawijsheid.

Visie

Het bibliotheekwerk in Heusden wordt verricht vanuit een visie op een moderne basisbibliotheek, die in het beleidsplan is uitgeschreven en die ook wordt uitgedragen naar de klanten. Via markt- en gebruikersonderzoeken laat de bibliotheek zich informeren over de vraag naar en de kwaliteit van haar producten en diensten om vervolgens tot een juiste match daartussen te komen. De bibliotheek draagt bij aan zinvolle vrijetijdsbesteding, aan ontspanning, ontmoeting en sociale cohesie. Zij geeft gelegenheid tot raadplegen van media en leent media uit. Daarnaast organiseert zij een aantrekkelijk activiteitenprogramma en voert zij projecten uit gericht op cultuurparticipatie, leesbevordering en mediawijsheid. Iedereen kan gebruik maken van de faciliteiten in de bibliotheek. Voor sommige diensten moet worden betaald. De klanten, de gemeente en andere voor de dienstverlening van de bibliotheek relevante organisaties, worden regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de samenstelling van het aanbod.

Jaarverslag, meerjarenbeleidsplan & jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 is hier digitaal te lezen.

Het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 is hier digitaal te lezen.

ANBI status

Bibliotheek Heusden heeft de officiële ANBI status voor culturele instellingen. Dat maakt doneren aan een culturele instelling als de Bibliotheek fiscaal aantrekkelijk, omdat er een extra giftenaftrek geldt.

Kijk voor meer informatie bij Cultuur, daar geef je om

 

ANBI gegevens

 • Statutaire naam: Stichting Openbare Bibliotheek Heusden
 • KVK-nummer: 41 09 92 69
 • BTW-nummer: NL 55221710012300
 • Banknummer: NL39RABO0121705641
 • Centraal postadres: Anton Pieckplein 71, 5152LZ, Drunen
 • Algemeen e-mailadres: info@bibliotheekheusden.nl
 • Beloningsbeleid: CAO Openbare Bibliotheken
 • Bestuursleden van Bibliotheek Heusden ontvangen geen vacatiegeld
 • RSIN: 005522171

Directie

 • Sergei Versteeg

Bestuursleden

 • Henk Willems (voorzitter)
 • Gerard van Haperen (secretaris)
 • Anita Stokmans (penningmeester)
 • Otto Dooijens (algemeen lid)