Scholen

Leerlingen die plezier hebben in lezen, duiken vaker in een verhaal en verhogen vanzelf hun taalniveau. En taal is belangrijk, het is een voorwaarde om mee te kunnen doen in onze maatschappij. De Bibliotheek Heusden ondersteunt u bij het stimuleren van leesplezier en het vergroten van de digitale geletterdheid van uw leerlingen.

Op dit moment zijn we druk bezig de onderwijsshop klaar te maken voor het komende schooljaar. Je kunt wel al rondkijken en bestellen. Wanneer de shop weer helemaal compleet is worden de scholen direct geïnformeerd

Kinderopvang

Hier vind je informatie over:

  • Abonnementen voor de Kinderopvang
  • Themacollecties
  • Projecten over taalstimulering
  • Ondersteunende materialen
  • Taalstimulering in de Bibliotheek

Basisonderwijs

Hier vind je informatie over:

  • Abonnementen voor het Basisonderwijs
  • Themacollecties
  • Leesbevorderingsprojecten
  • Ondersteunende materialen
  • Workshops en Projecten in de klas

Voortgezet Onderwijs

Hier vind je informatie over: