Vanaf 13 juni zijn wij overgestapt naar een nieuw inlogsysteem: één inlogaccount voor alle digitale bibliotheekdiensten. Heb je hier vragen over? Klik hier voor al je antwoorden.

Taalklas Oekraïense vluchtelingen in de Bibliotheek

In de Bibliotheek Vlijmen wordt sinds 4 april 2022 drie maal in de week een Taalklas georganiseerd voor Oekraïense vluchtelingen. Dit is een groep van ca. 20 (jong) volwassenen die nu vooral in Mariënkroon onderdak hebben gevonden.

Deze taallessen worden gegeven door een docent van het ROC Koning Willem I College uit ’s-Hertogenbosch en een groot aantal vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Heusden.De groep met mensen wordt de basis beginselen van de Nederlandse taal bijgebracht en uiteraard hoe Nederland is georganiseerd en in elkaar zit qua samenleving.

Vanaf 10 mei kan deze Taalklas ook beschikken over een officiële lesmethode die gebruikt kan worden. Door middel van een cursusboek, online trainingen, spreekoefeningen, etc. wordt er lesgegeven. De ROC docent staat één dag voor de klas. Vrijwilligers nemen de andere twee dagen voor hun rekening met herhaling en verdieping. Met een gift uit het Noodfonds Oekraïne van de Rabobank De Langstraat is het mogelijk geworden om deze lesmethode aan te schaffen.

Samen met de Gemeente Heusden, Vluchtelingenwerk Heusden en Bibliotheek Heusden is dit initiatief in korte tijd van de grond gekomen. Hiermee proberen wij voor deze groep een zinvolle opvang te regelen. Er wordt nog gekeken of er in de toekomst een Taalklas opgezet gaat worden in Drunen of Oudheusden.

telefoonnummer: 0416-376736, email: heusden@vluchtelingenwerk.nl

Meer informatie over hulp aan Oekraïeners