Voorstel de Bibliotheek Heusden in De Voorste Venne

De Bibliotheek Heusden heeft voor haar vestiging in Drunen behoefte aan een eigentijdse accommodatie. De gemeente erkent deze noodzaak en gaf de opdracht om nader onderzoek te doen of en hoe een inpassing in de bestaande ruimten van De Voorste Venne mogelijk te maken is.

De besturen van De Voorste Venne en de Bibliotheek Heusden hebben een werkgroep samengesteld om de mogelijkheden te onderzoeken. Open en transparant overleg hebben mogelijk gemaakt dat dit deel van het proces in unanimiteit kon worden afgerond.
Architectenbureau TenBras Westinga, dat eerder betrokken was bij de verbouwing van De Voorste Venne tot wat het nu is heeft een vlekkenplan ontworpen wat recht doet aan het oorspronkelijke gebouw en tegelijkertijd meerwaarde biedt voor de gebruikers. Daarbij is een globale kostenraming gemaakt van de voorgestelde aanpassingen.

Er moet een grote organisatie ingepast worden in een bestaande situatie waarvan eigenlijk alle vierkante meters een oorspronkelijke bestemming kennen. Daar moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Voor de ruimten binnen De Voorste Venne gaat het om de Utopia. Daarnaast heeft de Bibliotheek goed moeten kijken naar haar eigen collectie en zal een inkrimping hiervan met 5.000 items onvermijdelijk zijn. Er is immers fors minder ‘bibliotheek-eigen’ ruimte beschikbaar.

De combinatie van functies en het delen van ruimten met anderen in een gebouw brengt zeker ook voordelen met zich mee. Het cultuurcafé en de receptie worden functioneel ingezet om meervoudig ruimtegebruik mogelijk te maken. Ook zijn er nadrukkelijk voordelen in het beheer, de financiële exploitatie, komen er meer mogelijkheden voor samenwerking en uitwisseling en kan de beeldvorming naar de samenleving versterkt worden. Met elkaar kunnen we de herkenbaarheid van het centrum vergroten.

Met dit plan kunnen de ambities om DVV tot een echt cultureel centrum uit te bouwen substantieel kansrijker worden. Er zijn voldoende aanknopingspunten gezien om tot uitwerking en bestek te komen. Het inrichtingsbudget en eerdergenoemde herkenbaarheid en zichtbaarheid van het centrum vragen bijzondere aandacht in de verdere uitwerking.

De gemeente wordt om een voorbereidingskrediet gevraagd voor 2021 om de noodzakelijke voortgang van het proces te borgen. De uitwerking en concretisering van de plannen kunnen vervolgens in 2022 hun beslag krijgen met een opening in 2023.