Moeite met lezen en schrijven? Durf te praten!

September is de 'Maand van lezen en schrijven'. In gemeente Heusden wordt van 8 t/m 29 september campagne gevoerd om het taboe rondom het moeite hebben met lezen en schrijven te doorbreken.

In deze tijd hebben wij vrij weinig moeite om over diverse onderwerpen te praten: seksualiteit, psychische problemen of de meest lastige lichamelijke ongemakken. Toch blijkt uit ervaring dat het openen van een gesprek door professionals een moeilijk te nemen stap is. Vooral als het om een inwoner gaat die in Nederland geboren en getogen is. Daar komt ongemak om de hoek kijken. En toch blijkt er een groep te zijn die daar moeite mee heeft. Dan reist er de vraag: hoe ga je zo’n gesprek dan aan?

In de Maand van Lezen en Schrijven binnen de gemeente Heusden gaat Taalhuis Heusden aan de slag met het makkelijk maken van dit gesprek tussen een professional en inwoner!

Open gesprek over lezen en taal
Taalhuis Heusden start vanaf 8 september 2022 met de campagne “Herken de signalen”. Deze campagne richt zich op lokale professionals die in contact komen met de inwoners van de gemeente Heusden. Door simpelweg de thema’s rondom laaggeletterdheid zichtbaar te maken via een blauw polsbandje wil Taalhuis Heusden onze professionals stimuleren om over dit thema te praten: een open gesprek zonder oordeel en/of schaamte. Naast de aandacht voor beter leren lezen, schrijven en rekenen is er ook aandacht voor het omgaan met digitale middelen. Kortom de boodschap is: laten wij samen hierover in gesprek blijven.

Blauwe polsbandjes: “Herken de signalen”
Zie jij iemand met een blauw bandje en wil je een gesprek aangaan over dit thema, dan kan dat. Maar ook professionals die toevallig even geen bandje dragen zorgen ervoor dat een gesprek over het thema los kan komen. Iets moois als een kinderboekje voor je kleinkind kunnen voorlezen. Zelf korting in de winkel kunnen uitrekenen of zelfstandig gebruik kunnen maken van openbaar vervoer zonder angst. Als je de taal beheerst worden zelfs de kansen op de arbeidsmarkt groter.

De Maand van lezen en schrijven
Naast deze campagne gaat Taalhuis Heusden met meer aan de slag. Taalhuis blijft in beeld. Alle vrijwilligers die Heusdenaren ondersteunen kunnen meer informatie krijgen tijdens de cursus Herkennen & Doorverwijzen die op 29 september 2022 in de avond plaats gaat vinden. Iedereen die daar behoefte aan heeft kan zich via de Vrijwilligersacademie aan gaan melden. (www.vrijwilligershuisheusden.nl).

Landelijk aandacht voor dit thema
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met bijvoorbeeld een computer of mobiele telefoon. In de gemeente Heusden gaat het om 7 tot 11% volwassenen, dat zijn ca. 4000 mensen. Zelfs onder jongeren speelt laaggeletterdheid een rol. 1 op de 4 jongeren van 15 jaar heeft een taalachterstand.

Voor vragen over de Maand van Lezen en Schrijven in de gemeente Heusden kun je contact opnemen met het Taalhuis Heusden: tel.nr: 088-6050604; e-mailadres: heusden@taalhuismb.nl