Taalhuis

In de gemeente Heusden heeft zo'n 8 tot 11 procent van de inwoners moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Kent u iemand die laaggeletterd is? Breng hem of haar dan in contact met het Taalhuis Heusden.

Bij het Taalhuis Heusden kunnen inwoners van de gemeente terecht met vragen over (beter) leren lezen en schrijven, rekenen of omgaan met de computer. Een speciale Taalgids bekijkt daarbij samen met de inwoner welk aanbod het best past bij de vraag en zorgt dat de inwoner daar ook daadwerkelijk aan de slag kan. De Taalgids helpt ook bij vragen tijdens het traject.

Taalhuis Heusden maakt deel uit van het Taalnetwerk Midden-Brabant. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laury Schellekens, Taalhuisgids in de gemeente Heusden. De Taalhuisgids houdt iedere maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur spreekuur in een van de Bibliotheken in de gemeente Heusden.

Het Taalhuis Heusden is een samenwerking tussen Bibliotheek Heusden, ContourdeTwern , Gemeente Heusden, Scala,  ROC Tilburg  en ROC Koning Willem1 College.