Vrijwilligers Spel en Boek

ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS GEZOCHT: voor de Spel & Boek inloop- en ontmoetingsmiddagen in Drunen en Oudheusden

De vrijwilligers bij Spel & Boek

 

Bij de ontmoetingspunten van Spel & Boek helpen enthousiaste vrijwilligers de ouder betrokken te zijn bij het spel van zijn of haar kind. Zij begeleiden kinderen en ouders met spel- en knutselactiviteiten en lezen verhaaltjes voor. Er wordt veel gebruik gemaakt van taal en van de materialen die Spel & Boek én de Bibliotheek beschikbaar stellen. Zo wil Spel & Boek bereiken dat de kwaliteit van de interactie tussen ouder en kind groter wordt. Om ouders en kinderen de aandacht te geven die zij nodig hebben, zijn voldoende vrijwilligers nodig. Daarom hieronder een oproep.

 

Spel & Boek biedt ouders en verzorgers van jonge kinderen de mogelijkheid onder begeleiding met hun kinderen te spelen en elkaar als ouder te ontmoeten. De doelstelling is de taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwik-keling van het jonge kind te stimuleren en de betrokkenheid van ouders hierbij op een positieve manier te be-vorderen.Wij vragen van vrijwilligers affiniteit met ouders en jonge kinderen en beschikbaarheid op de woensdagmiddag (3 uren), iedere week of een keer per twee weken.

Wij bieden: professionele begeleiding + contact met leuke collega-vrijwilligers + onkostenvergoeding

Interesse en/of vragen?

U kunt zich aanmelden bij ContourdeTwern Heusden: Marjon van den Meerendonk, coördinator VVE

Onze vrijwilligers vertellen:

 

“We zien dat de ouders en de kin-deren heel graag komen bij onze middagen en het jammer vinden als we een keer niet kunnen of vakantie hebben. Dit is voor mij een blijk van waardering en dat is erg fijn!”

“Spel & Boek is een ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen waar ze met elkaar praten, activiteiten doen, samen spelen, naar elkaar leren luisteren, dingen van elkaar accepteren. We zien dat kinderen vooruit gaan. Ook ouders groeien door met elkaar of met ons te praten. Zij kunnen hier hun hart luchten en ons advies vragen. Het is echt een sociaal gebeuren.”