Vacatures

De bibliotheek heeft momenteel de volgende vacatures:

Vacature voor 2 bestuursleden

Wij zijn een ambitieuze bibliotheek organisatie met vestigingen in Drunen, Heusden en Vlijmen. De bibliotheek wil een klantgerichte, professionele organisatie zijn, waarbij gastvrijheid en kwaliteit van dienstverlening centraal staan. De organisatie is sterk in verandering en transformeert van traditionele bibliotheek naar de bibliotheek als ontmoetingsplaats van de gemeenschap. Naast het boek vindt een scala aan activiteiten plaats die de ontmoeting tussen mensen bevorderen en de verbeeldingskracht en kennis vergroten. We denken aan een ochtendbespreking van de krant; de dokter vertelt, thema avonden, huiswerkbegeleiding, flexplekken voor start ups, schrijfcursussen, de burgemeester geeft antwoord een Taalhuis voor laaggeletterden. Het werkgebied van bibliotheek Heusden omvat 43.000 inwoners. Circa 24% van de bevolking is ingeschreven bij de bibliotheek. 

De bibliotheek Heusden is een zelfstandige stichting onder leiding van een directeur met een team van 15 medewerkers en 25 vrijwilligers. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur.

Het huidige bestuur heeft 5 leden en vervult daarmee 5 van de 6 bestuurszetels. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van 1 van onze leden ontstaan er binnenkort 2 vacatures in het bestuur en zijn wij op zoek naar:

2 enthousiaste bestuursleden

Wij zijn een enthousiaste groep bestuurders en leveren met de bibliotheek een bijdrage aan de ontwikkeling van taal en verbeeldingskracht van de inwoners in de gemeente Heusden.  Onze rol is om als ambassadeur de positie van de bibliotheek in het lokale en gemeentelijk netwerk te versterken. We sparren met de directeur en het team van de bibliotheek over de thema’s die ertoe doen. Daarnaast houden we toezicht op het functioneren van de organisatie en vervullen de werkgeversrol voor de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de bibliotheek en het bestuur heeft de bestuursrol op afstand.

De actuele thema’s die ons bezighouden zijn de toekomstige rol van de bibliotheek (strategie), de vernieuwing van het dienstenpakket en de vestigingen, de samenwerking met partners en de gemeente en de financiële prestaties. We vergaderen gemiddeld 8 keer per jaar.

Wij zijn op zoek naar:

Enthousiaste bestuursleden die maatschappelijk verbonden zijn aan de regio. Een visie hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen en affiniteit hebben met de bibliotheek.

Om een goede balans en kennis inbreng te hebben in het bestuur is expertise op het gebied van organisatie ontwikkeling en/of juridische zaken een pré. Wij hechten er erg veel waarde aan dat de samenstelling van het bestuur een goede afspiegeling is van de inwoners van de gemeente Heusden. Gezien de huidige samenstelling van het bestuur nodigen wij jong volwassenen en/of inwoners met multiculturele achtergrond uit de gemeente Heusden uit te reageren.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Informatie en sollicitatie:


Vacature voor docent Seniorweb (vrijwilligerswerk)

 

SeniorWeb Heusden wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht, de mogelijkheden van de computer / tablet en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor en door ouderen gebeurt.

Als vrijwilligerdocent bij SeniorWeb Heusden doet u werk dat boeiend en vooral ook van grote maatschappelijke betekenis is. 

Op dit moment geven wij alleen cursussen voor de tablet. Deze cursussen geven wij in periodes van 6 weken a 2,5 uur per keer. Daarvoor gebruiken wij de 3 bibliotheeklocaties in Drunen, Heusden en Vlijmen. Er zijn maximaal 10 cursisten in een groep. Het cursus seizoen loopt van oktober tot eind mei. Hierin zitten 4 series van steeds 6 lessen.

Omdat Bibliotheek Heusden wil uitbreiden in haar aanbod, willen wij ons team vrijwilligers uitbreiden en zijn wij op zoek naar trainer/docent die aan senioren les willen geven. Die uitbreiding is in de vorm van Android tablets voor gevorderden, Windows 10 en het programma Digisterker (werken met e e-overheid).

Wij vragen van u:

  • Enige technische kennis van de pc
  • Het rustig kunnen overbrengen van kennis naar de cursisten toe.
  • Goede kennis van één of meerdere systemen:
  • Windows 10 of IOS voor de Ipad of Android van o.a. Samsung

SeniorWeb organiseert deskundigheidsbevordering en mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen, zowel regionaal als in landelijke bijeenkomsten.

Wij bieden u:

  • Gratis abonnement van Bibliotheek Heusden
  • Gratis lidmaatschap van Seniorweb
  • Opleidingen en terugkomdagen met reiskostenvergoeding
  • Veel waardering van onze cursisten
  • Inbreng in de inhoud van de cursus

Noodzakelijk is dat men overweg kan met cursisten in alle "soorten en maten", met veelal nauwelijks tot geen ervaring in het gebruik van de computer, het installeren van software of het plegen van onderhoud. Puur technische kennis kan soms een voordeel zijn, maar is geen voorwaarde

Voor uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar de juiste vrijwilliger.

Meer informatie: 0416-373032 even vragen naar Frank Mensink f.mensink@bibliotheekheusden.nl

 


Vacature voor gastvrouw/gastheer

Bibliotheek Heusden zoekt naar vrijwilligers om in de uitleenuren onze klanten verder te helpen. Word vrijwilliger bij de bibliotheek!

Werkt u graag met mensen en met boeken? Bent u handig met de computer? Bent u een dagdeel per week of meer beschikbaar als vrijwilliger?
Bibliotheek Heusden zoekt enthousiaste vrijwilligers voor onze vestigingen in Drunen, Heusden en Vlijmen. Wij bieden een plezierige en inspirerende
werkomgeving en hebben een goed vrijwilligersbeleid.

De vestigingen van Bibliotheek Heusden zijn volop in verandering. In Drunen en Vlijmen is sinds oktober 2015 er een nieuwe indeling van de boeken gekomen met nieuwe signing. In Heusden is sinds anderhalf jaar een complete nieuwe inrichting gekomen.

In alle vestingen gaat een team van vrijwilligers aan het werk met de professionele krachten. Hierdoor hebben de professionals meer de handen vrij om projecten richting onderwijs, leesclubs, senioren, educatie en retail te doen.

Als vrijwilliger helpt u bezoekers bij het vinden van boeken, materialen en informatie. Ook ondersteunt u bij het reserveren, innemen en uitlenen. U maakt bezoekers wegwijs in de bibliotheek. U krijgt voldoende scholing om goede ondersteuning te bieden. Als vrijwilliger werkt u altijd met een bibliotheekmedewerker Klantenservice. 

Meer informatie: 0416-373032 even vragen naar Jolanda v.d. Water j.vdwater@bibliotheekheusden.nl