Algemene voorwaarden

Naast de abonnementstarieven en de overige tarieven is het ook van belang om als lid de Algemene voorwaarden te kennen die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

Uitleenvoorwaarden

 
 • Uitleenvoorwaarden
  In totaal mag een lener een onbeperkt aantal materialen in zijn of haar bezit hebben (dit geldt niet voor het abonnement Voordelig Ontdekken met een max. van 20 boeken per jaar).
 
 • Reserveren en aanvragen
  Bij de bibliotheek heeft u de mogelijkheid om alle materialen te reserveren. Dit kan een materiaal zijn dat wel aanwezig is in een andere bibliotheek (binnen onze eigen vestigingen), maar ook een materiaal dat al uitgeleend is. Het reserveren bij onze eigen vestigingen is altijd gratis.
  Gratis reserveren uit eigen vestigingen & online verlengen mogelijk; een verlenging telt als nieuwe uitlening.
 • Reserveringen binnen Brabant € 2,-, buiten Brabant € 6,-
 • Internet & WiFi
  Van Internet & WiFi kunt u gratis gebruik maken. Er staan diverse pc's waarop u kunt internetten.
 • Kopiëren & Printen:          
 • Printen A4 formaat: € 0,10 voor een zwart-wit kopie en € 0,20 voor een kleurenkopie.
 • Printen A3 formaat: € 0,20 voor een zwart-wit kopie en € 0,40 voor een kleurenkopie