Voortouw

voortouw logo

Wat is Voortouw?

Voortouw is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van nul tot vier jaar. De bibliotheek biedt de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in gemeente Heusden de mogelijkheid om kinderen - inclusief hun ouders en de leidsters - bekend te maken met het belang èn het plezier van voorlezen. Door middel van diverse projectcollecties, die bestaan uit boeken en lees stimulerende onderdelen zoals knuffels en attributen die voorkomen in de bijgeleverde prentenboeken, wordt geprobeerd de (voor)leesbevordering en taalstimulering effectiever en speelser op elkaar af te stemmen.

Wat zijn de kosten voor het afnemen van het Voortouw per jaar?

Instellingen kunnen een zogenaamd Voortouw abonnement afnemen. Zie bijlage voor specificaties.

Zin gekregen om met uw instelling mee te doen aan het Voortouw?

Neem contact op met bibliotheek Vlijmen.

j.frenken@bibliotheekheusden.nl