Bibliotheek en Kinderopvang

boekstart logo

Bibliotheek en kinderopvang werken samen aan Boekstart in de kinderopvang. Van jongs af aan voorlezen geeft kinderen een voorsprong met lezen en taalontwikkeling. Bibliotheek Heusden, Mikz kinderopvang en Stichting Peuterspeelzalen Heusden hebben een overeenkomst getekend om intensief te gaan samenwerken. Het doel is om voorlezen een structurele plek in de kinderopvang te geven. De twee overkoepelende instellingen doen mee aan de landelijke pilot “Boekstart in de kinderopvang”. Deze pilot vloeit voort uit het project “Boekstart”, een landelijk programma voor baby’s, dat in januari 2010 is gestart in de bibliotheken in Heusden.

Voordelen van voorlezen
Kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen, blijken gemotiveerd te zijn om te leren lezen, taalvaardiger te zijn, begrijpen teksten beter en hebben meer succes op school, ten opzichte van kinderen die niet of weinig zijn voorgelezen. Ouders en andere opvoeders, zoals pedagogisch medewerkers in de kinderopvang, hebben dus veel invloed op het proces van de taalontwikkeling.

Mikz kinderopvang, Stichting Peuterspeelzalen Heusden en Bibliotheek Heusden willen met deze pilot een rijke en stimulerende leesomgeving voor jonge kinderen realiseren door voorlezen structureel in te plannen in het dagritme, extra materialen voor de kinderopvang beschikbaar te stellen, medewerkers naar behoefte bij te scholen en extra voorleesactiviteiten te ontwikkelen.