Lees & Schrijfplein

logo

Bibliotheek Heusden heeft een Lees&Schrijf!plein dat materialen bevat voor mensen die de Nederlandse taal (nog) niet goed onder de knie hebben of een leesprobleem hebben. Bij het Lees en Schrijfplein zijn naast boeken ook luisterboeken voor volwassenen te vinden, maar ook leesboeken in eenvoudige taal en materialen over inburgering. Het educatiepunt is ook een werkplek waar taal en kennis geoefend kunnen worden op een pc.

foto kast Met behulp van het Lees en Schrijfplein worden inburgeraars via het ROC en Vluchtelingenwerk in de bibliotheek ontvangen. Het plein is zodanig ingericht dat iedereen er iets van zijn gading kan vinden, ook degenen die de wereld van het lezen pas net zijn gaan ontdekken. Het Lees&Schrijfplein is te vinden in de locatie Drunen.