Aangepast lezen

materialen

Voor mensen die liever luisteren dan lezen of voor wie het lezen van een boek in kleine letter te vermoeiend is, hebben de Heusdense bibliotheken een oplossing. Ze beschikken over een aantrekkelijke collectie grootletterboeken, luisterboeken en speciale Daisyroms, die het lezen heel gemakkelijk maken. De 175 bibliotheken in Noord-Brabant startten eind 2008 de campagne ‘Lezen kan altijd, door iedereen en overal’, die deze collectie aangepaste boeken onder de aandacht brengt.

De bibliotheken werken aan het stimuleren van het leesplezier, omdat lezen bijdraagt aan algemene ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en begrip voor anderen. Tijdens de nieuwe campagne staat het aangepast-lezen centraal. De bibliotheek biedt drie hulpmiddelen voor mensen die willen blijven lezen, maar moeite hebben met een regulier boek.

Grootletterboek en luisterboek
Naarmate mensen ouder worden, verslechteren hun ogen. Dat maakt lezen vermoeiend. Een grootletterboek is dan een oplossing. De letters in een grootletterboek zijn namelijk bijna twee keer zo groot als die in gewone boeken. Voor mensen – jong of oud – die liever luisteren dan lezen, zijn er luisterboeken. Op een cd staat de gesproken versie van een boek. Dit boek is met een cd-speler overal te beluisteren en daardoor goed te combineren met dagelijkse bezigheden.

Daisyrom
Naast het reguliere luisterboek bieden de bibliotheken Daisyroms aan. Dit is een speciaal soort luisterboek, af te spelen via de computer of met een zogenoemde Daisy-speler. Deze speler heeft extra grote knoppen voor eenvoudige bediening. Via de zoekstructuur van de Daisy-speler bladeren gebruikers digitaal naar pagina’s en hoofdstukken. Ook de afspeelsnelheid is regelbaar. Dat maakt de Daisyrom zeer geschikt voor ouderen, dyslecten of mensen met een handicap. Er zijn verschillende daisy-spelers tegen een kleine vergoeding te leen bij de bibliotheken van Heusden. Vraag ernaar bij uw vestiging.

Website met voorleesfunctie d.m.v. BrowseAloud
Mensen met een visuele beperking kunnen nu ook on-line de website van de bibliotheken Heusden gebruiken. Hiertoe hoeft enkel eenmalig een voorleeshulp-programma te worden geïnstalleerd. Als bezoekers met de cursor over de tekst gaan, wordt de tekst voorgelezen. De voorgelezen tekst wordt woord voor woord met een aparte kleur getoond. De tekst kan ook worden uitvergroot en meegelezen in een venster. Ook voor mensen die Nederlands niet als moedertaal hebben en mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, maakt BrowseAloud het bezoeken van een site makkelijker en leuker