Jaarverslag 2013


Het was een belangrijk jaar voor Bibliotheek Heusden. We zijn allereerst trots op het behalen van de certificering met een totaalscore van 9,7. We hadden onze pijlen verder gericht op het samenwerken met culturele partners om een nieuw cultureel centrum
in te richten in de Voorste Venne, maar helaas vonden die plannen uiteindelijk toch geen doorgang. Dit heeft er toe geleid dat we ons momenteel beraden op de toekomstige functie en positie van de bibliotheek in de gemeente.


In 2013 hebben we onze vestiging in Oudheusden kunnen restylen waardoor we nu nog meer aan de wensen van de klant kunnen voldoen. De resultaten van de restyling zijn meteen terug te zien in het aantal bezoekers en de uitleencijfers (zie verderop in dit jaarverslag bij “Feiten en cijfers 2013”). 2013 was het derde jaar van uitvoering van het beleidsplan 2011-2014. Daarin staan de 5 kernfuncties centraal op basis waarvan producten en diensten worden ontwikkeld en uitgevoerd. Zowel ten behoeve van de individuele klant als het onderwijs en onze partners in het maatschappelijke en culturele veld in de gemeente Heusden.


Kerngetallen 2013:

Aantal leden: 10.516
Percentage leden/inwoners: 24%
Aantal uitleningen: 420.556
Aantal bezoekers bibliotheek: 140.836
Aantal bezoekers website: 62.054


Het hele jaarverslag is hieronder als PDF document na te lezen.